13/5/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Tại sao CSVN không kiện Trung Cộng ra Quốc Tế?

Việc giàn khoan 981 của Trung Cộng đặt ngay trong thềm thục địa VN đã làm cho cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là Lê Chiêu Thống thế kỷ thứ 20 với công hàm bán Hoàng Sa, Trường Sa do Phạm Văn Đồng ký qua lệnh của Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị. CSVN đã từng đồng loả cùng Trung Cộng việc chiếm Hoàng Sa năm 1975, hay há miệng phản đối thì mắc quai. Cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại VN chia ra làm hai phe rõ rệt: một bên là quốc dân VN, và phe quốc doanh Việt gian cộng sản.