22/11/2022 | 32

133,000 CÔNG NHÂN Ở SÀI GÒN ĐẾN NAY VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ ĐẠI DỊCH CỦA NĂM 2021

133,000 CÔNG NHÂN Ở SÀI GÒN ĐẾN NAY VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ ĐẠI DỊCH CỦA NĂM 2021

Báo Vnexpress ngày 21 tháng 11 năm 2022 loan tin, có khoảng 133,000 công nhân ở Sài Gòn bị ngừng việc do các lệnh phong tỏa chống dịch năm 2021 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong gói 26,000 tỷ đồng mà nhà cầm quyền tuyên bố. Theo Liên đoàn lao động Cộng sản tại Sài Gòn, đây là những người lao động buộc phải dừng việc từ 12 giờ khuya 15 tháng 7 năm 2021, do công ty không thể làm theo yêu cầu của nhà cầm quyền trong đợt dịch thứ 4 là, “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường hai điểm đến”. Theo quyết định của nhà cầm quyền, mỗi công nhân trên sẽ được nhận hỗ trợ với số tiền 1.8 triệu đến 3.71 triệu đồng. Tổng số tiền phải chi cho người lao động trong đợt dịch thứ 4 là 246 tỷ đồng, nhưng đến nay họ mới chỉ nhận được tiền trên tivi. Ông Lê Văn Thinh, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Sài Gòn giải thích, hiện nay do nhà cầm quyền khó khăn về kinh phí nên việc chi trả tiền cho công nhân bị chậm. Sở Tài chính đang trình Uỷ ban thành phố để xin ngân sách.