13/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: CSVN chuẩn bị khai tử môn Lịch Sử

Mấy tuần qua, môn Lịch Sử là chủ đề luôn “nóng” trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội ở Việt Nam. Nóng vì Bộ Giáo dục của nhà nước CSVN chuẩn bị thay môn Lịch Sử bằng môn có tên “Công dân với Tổ quốc”. Phản ứng còn vì ở đây, tổ quốc được hiểu là tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo Hiến định. Khi môn Lịch Sử bị bỏ rơi, những thế hệ giữ vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước sẽ không hiểu nỗi đau của ngàn năm Bắc thuộc, và rồi cũng sẽ lãng quên luôn bàn thờ tổ tiên của văn hiến bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.