13/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Công nhân Yupoong tiếp tục đòi công lý vì bị sa thải

Công nhân công ty Yupoong tiếp tục kéo đến công ty để phản đối việc cắt hợp đồng của công nhân và chỉ bồi thường 1 tháng lương. Công ty Yupoong nằm ở khu công nghiệp phường Long Bình – Biên Hòa, vốn 100% của Hàn Quốc với gần 2500 công nhân Việt. Đêm ngày 21 rạng 22/09/15, phân xưởng 1 bị cháy. Dựa vào lý do xưởng cháy, ngày 07/11/15, công tay ra thông báo chấm dứt hợp đồng với 1487 công nhân. Nhưng công nhân không tin vào lý do này vì có điều bất thường. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.