12/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Sinh nhật thứ 2 của tổ chức Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Khoảng hơn 30 người hoạt động đến tham dự sinh nhật lần thứ 2 của tổ chức Mạng Lưới Blogger Việt Nam được tổ chức vào tối 09/12/2015. Mạng Lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp các blogger ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và blogger người Việt ở nước ngoài. Điểm chung của họ đều là những người viết blog bằng tiếng Việt, sử dụng blog để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, và nhất là, đều chung một khát vọng: góp phần phát huy nhân quyền, tranh đấu cho tự do, bảo vệ phẩm cách và giá trị của con người.