12/05/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: CSVN nói như rồng leo, làm như mèo mửa

Báo chí lề phải của CSVN trích đăng lại việc ngân hàng thế giới đánh giá khả năng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt đang đối mặt với nguy cơ bị Lào và Campuchia vượt qua về cả năng lực cạnh tranh, khả năng vươn lên vị trí cao hơn, và trình độ sản xuất. Việc tụt hậu này là hệ quả của hệ giá trị xã hội chủ nghĩa mà CSVN đang áp đặt lên 90 triệu người dân VN. Ngay cả vấn đề giáo dục cũng đang đứng hàng thấp nhất trong khối ASEAN. Chính vì thế mà người dân Việt Nam nhận định về cung cách làm việc của CSVN là nói như rồng leo, còn làm thì như mèo mửa!