11/03/2016 | 1

12 quốc gia lên án Trung Cộng đàn áp dân chủ

12 quốc gia lên án Trung Cộng đàn áp dân chủ

Geneva, Switzerland. (Reuters) – Mười hai quốc gia do Hoa Kỳ cầm đầu hôm qua đã lên tiếng chỉ trích Trung Cộng đàn áp nhân quyền, trong một bản tuyên bố đọc tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Bản tuyên bố kêu gọi Bắc Kinh phóng thích các nhà vận động dân chủ người ngoại quốc cũng như người Trung Quốc đang bị giam giữ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Keith Harper đã đọc bản tuyên bố nói trên với sự hậu thuẫn của Australia, Nhật Bản và 9 quốc gia thành viên Liên Âu, cho rằng chính sách đàn áp và bắt bớ các nhà tranh đấu cho nhân quyền, thủ lĩnh của các tổ chức xã hội dân sự và các luật sư là trái ngược với luật pháp của Trung Cộng và cam kết quốc tế. Keith Harper cũng đề cập đến sự mất tích các công dân ngoại quốc và người Trung Quốc không giải thích được vừa xảy ra tại Hoa Lục. Ông cho rằng, đây là hành động không thể chấp nhận và là thách thức đối với nền trật tự thế giới. Chỉ vài phút sau thì nhà ngoại giao Trung Cộng lập tức cho rằng, Hoa Kỳ dùng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của họ, và mạnh mẽ bác bỏ sự chỉ trích của nhóm các quốc gia do Hoa Kỳ cầm đầu.

Chủ tịch tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Hoa Lục cho rằng, thông điệp của đại sứ Hoa Kỳ đọc tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bản tuyên bố chung của nhóm 12 quốc gia đề cập đến nhân quyền tại Trung Cộng, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc suốt 10 năm qua. (Song Châu)