Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 11/2/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

11/2/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

http://www.youtube.com/watch?v=WLtPbuCj8vY

Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp về chương trình SBTN Morning tại địa chỉ email: sbtnmorning@sbtn.tv