11/11/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Vận động cho thương phế binh VNCH

SBTN cùng Hội HO Cứu Trợ TPB VNCH đang bắt đầu các nỗ lực vận động để phục hoạt lại chương HO cho các sĩ quan thương phế binh VNCH có thể định cư tại Hoa Kỳ. Cuộc vận động còn dài và rất gian nan…nhưng không phải là không thực hiện được.