11/09/15 – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Cuộc đấu tranh vì quyền lợi công nhân

Công cuộc đấu tranh dành lại nhân quyền và quyền lợi lao động cho công nhân Việt Nam vẫn đang diễn ra một cách thầm lặng. Cuộc đấu tranh này đóng một vai trò quan trọng nhưng vẫn chưa được sự quan tâm nhiều từ dư luận. Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VN kỳ này mời quý vị khán giả cùng theo dõi buổi nói chuyện của cô Đỗ Thị Minh Hạnh – một nhà tranh đấu cho quyền lợi người lao động và cũng là đại diện tổ chức Lao Động Việt tại Việt Nam.