23/10/2016 | 1

103 công ty quốc doanh nợ nước ngoài hơn 15 tỷ Mỹ kim

103 công ty quốc doanh nợ nước ngoài hơn 15 tỷ Mỹ kim

Ông Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Thanh Niên

Hơn 100 công ty quốc doanh của CSVN đang nợ nước ngoài hơn 15 tỷ Mỹ kim, nợ các ngân hàng gần 16 tỷ Mỹ kim, và hầu như không tạo ra thêm được tài sản mới so với năm trước.

Đó là theo báo cáo về hoạt động đầu tư, quản trị, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Trưởng Tài Chính CSVN Đinh Tiến Dũng đưa ra trước quốc hội hôm Thứ Bảy 22/10. Ông Dũng cho biết, tính đến cuối năm tài chính 2015, số công ty quốc doanh từ hơn 1,500 đã giảm xuống chỉ còn 652, trong đó có 7 tập đoàn và 76 tổng công ty.

Các số liệu trong báo cáo đều tính đến hết năm tài chính 2015 và so sánh với kết quả của năm 2014. Theo đó, tổng tài sản của các công ty quốc doanh trong năm tài chính vừa qua chỉ tăng 1% mà thôi. Trong khi đó, tổng tài sản của các công ty từng là quốc doanh nhưng đã được cổ phần hóa trong năm tài chính vừa qua đã tăng khoảng 39%. Các tập đoàn và tổng công ty hiện đang mắc nợ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng hơn 15.8 tỷ Mỹ kim và nợ nước ngoài gần 15.5 tỷ Mỹ kim. Riêng số nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh là khoảng 4.3 tỷ Mỹ kim, tức chưa tới một phần ba tổng số.

Theo báo cáo của Bộ Trưởng Tài Chính CSVN, những chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của khối công ty quốc doanh “đều đi xuống…”.

Huy Lam / SBTN