05/12/2018 | 0

102 ngàn viên chức CSVN làm 1 giờ/ngày hưởng 1,079 tỷ đồng

102 ngàn viên chức CSVN làm 1 giờ/ngày hưởng 1,079 tỷ đồng

Viên chức cấp thôn - ảnh: Internet

Tin Sài Gòn, Việt Nam – 102 ngàn viên chức không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố thuộc bộ máy nhà cầm quyền CSVN chỉ làm việc trung bình hơn một giờ/ngày và được chi trả 1,079 tỷ đồng/năm.

Ngày 05 tháng 12 năm 2018 báo Dân trí loan tin, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 584 xã, phường, thị trấn. Số viên chức theo quy định cho mỗi đơn vị hành chính này không quá 25 người. Nhưng lại có đến 175 người không chuyên trách được “bố trí” ở khắp các thôn, tổ dân phố chỉ làm việc khoảng 1 giờ/ngày. Như vậy, có khoảng 102,200 người làm việc tại 584 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội, số tiền được chi cho những người này là 1,079 tỷ đồng/năm, bình quân mỗi người hưởng hơn 10,5 triệu đồng tiền phụ cấp trong một năm.

Tuy nhiên, nhà cầm quyền CS tại Hà Nội lại cho rằng, đây là một sự “rất tiến bộ” so với cả nước, vì bình quân của cả nước là 220 người không chuyên trách/xã, phường, thị trấn. Những người này sống tại địa bàn từng thôn, tổ dân phố. Họ được xem là “tai, mắt” của nhà cầm quyền CS, nhằm giúp nhà cầm quyền CS cai trị dân dễ hơn, khi nhất cử nhất động của người dân đều được thông báo đến cấp hành chính cao hơn.

An Nhiên