10/11/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hai dòng thác kinh tế tại Việt Nam

Tờ Bloomberg vừa mới tung ra một bài viết về tình hình kinh tế của Việt Nam. Theo bài báo này thì kinh tế của Việt Nam có hai con đường chạy rõ rệt mà chúng tôi ví nó như hai dòng thác. Xuất cảng các mặt hàng do các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam tăng mạnh, trong khi đó thì xuất cảng các mặt hàng của các công ty nội địa thì đang dần dần thành con số âm! Tờ báo khuyến cáo chỉ cần các công ty ngoại quốc rút khỏi Việt Nam để tìm một thị trường lao động giá rẻ khác thì Việt Nam sẽ gặp vấn đề lớn về kinh tế.