10/10/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Con heo Việt Nam sợ vào TPP

Trong lúc này, khi TPP chưa có hiệu lực, các sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn còn hàng rào thuế quan để cản trở, khi TPP hiệu lực, thuế sẽ xuống còn 0%, ngành chăn nuôi của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chiều ngày 8 tháng 10, chúng tôi đến một trại nuôi heo ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Người dân ở đây lo lắng cho biết hiện chưa vào TPP mà nuôi heo đã không còn lời như trước. Chỉ cần gặp bệnh dịch là chịu lỗ. Không biết rồi ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ thế nào trong tương lai trước mặt.