10/04/15 – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Nhạc sĩ Trúc Hồ nói về chiến dịch nhân quyền 2015

Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa trở về từ chuyến đi Úc để vận động cho chiến dịch nhân quyền 2015, một chiến dịch do các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam khởi xướng. Nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ chia sẻ một vài kỷ nịêm về chuyến đi Úc vừa rồi và cũng xin tiếp tục kêu gọi quý khán giả và đồng hương khắp nơi cùng ký vào thỉnh nguyện thư nhân quyền 2015 để hỗ trợ những nỗ lực của những người đấu tranh trong nước. Xin mọi người hãy vào www.nhanquyen2015.net để ký tên cho thỉnh nguyện thư nhân quyền 2015.