07/06/2023 | 116

100% SINH VIÊN VIỆT NAM RA TRƯỜNG CÓ VIỆC LÀM DO TÍNH CẢ VIỆC PHỤC VỤ QUÁN, CHẠY XE ÔM

100% SINH VIÊN VIỆT NAM RA TRƯỜNG CÓ VIỆC LÀM DO TÍNH CẢ VIỆC PHỤC VỤ QUÁN, CHẠY XE ÔM

Báo Tuổi trẻ ngày 5 tháng 6 năm 2023 loan tin, nhiều trường đại học công bố tỷ lệ sinh viên của họ ra trường là 100% có việc làm khiến nhiều người giật mình. Nguyên nhân là, nhiều sinh viên ra trường không xin được công việc như chuyên môn mình học, thì vẫn làm những việc “trái chuyên môn” như chạy xe ôm, phục vụ quán ăn. Những công việc này đều được nhiều trường đại học liệt kê là việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Thí dụ như trường đại học Hoa Sen công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2021 có việc làm sau một năm của bốn khối ngành đều 94%, trong đó có khối ngành 3 đạt tỷ lệ 97,8%. Trường đại học Ngoại ngữ- Tin học tại Sài Gòn công bố hơn 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó có ba ngành là kế toán, luật kinh tế, ngôn ngữ Trung Hoa đạt tỷ lệ 100% có việc làm. Còn trường đại học Kinh tế- Tài chính tại Sài Gòn thì có hơn 94% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Trường đại học Kiến trúc Sài Gòn thì có đến 100% sinh viên tốt nghiệp năm 2022 có việc làm. Một trưởng phòng khảo thí và bảo đảm chất lượng tại một trường đại học công lập ở Sài Gòn cho biết, sở dĩ có con số trên là do các trường tính cả công việc chạy xe ôm, làm thời vụ, phục vụ quán ăn và nhiều công việc khác.