100 ngày nhậm chức & vận động tái tranh cử 2018 của TNS Dean Trần ở Massachusetts

Sau 100 ngày nhậm chức TNS Dean Trần đã thành công đề suất 12 dự án với tổng cộng số ngân sách lên đến 11 triệu Mỹ kim cho các chương trình tu chỉnh và xây dựng hệ thống hạ tầng tại địa hạt của ông. Ông bỏ phiếu ủng hộ đạo luật chi 50 triệu Mỹ kim cho việc bảo quản nhà ở cho người dân có thu nhập thấp và trung bình và bỏ phiếu ủng hộ xử phạt mạnh mẽ đối với tội phạm buôn bán chất ma túy, đồng thời tạo ra quỹ đào tạo cảnh sát thành phố chống tội phạm buôn bán ma túy.

Là một người cha có 4 đứa con đang học tại các trường công lập ông thấy rằng cải cách và cải tiến hệ thống giáo dục là một điều cần thiết cho nên ông đã đồng tài trợ dự luật S223, dự luật hiện đại hóa ngân sách cho thế kỷ 21 để giúp thay đổi các hệ thống trường công lập trên toàn tiểu bang.

Trong 100 ngày qua TNS Dean Trần cho biết đã tham dự hơn 100 buổi họp và trả lời hơn 1500 emails và voicemails từ các cử tri. Có mặt trong buổi lễ hôm nay để giới thiệu TNS Dean Trần là thị trưởng của thành phố Fitchburg ông Stephen DiNatale và một số đông viên chức dân cử. Chúng tôi đã có mặt tại Leominster Elks Lodge để tường trình buổi kỷ niệm 100 ngày và uyên bố bắt đầu cuộc vận động tái tranh cử 2018 như sau.