08/03/2017 | 0

10 triệu người có thể mất bảo hiểm y tế vì dự luật thay thế Obamacare

10 triệu người có thể mất bảo hiểm y tế vì dự luật thay thế Obamacare

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Một báo cáo mới ước tính từ 6 triệu tới 10 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế nếu dự luật thay thế Obamacare của đảng Cộng Hòa trở thành luật. Trong vòng 7 năm, dưới đạo luật Obamacare có 20 triệu người nhận được bảo hiểm y tế, nhưng chỉ trong vòng vài giờ, có ít nhất 10 triệu người bị mất tất cả.

Ước tính trên được S&P Global Ratings công bố hôm qua, chưa đầy một ngày sau khi lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện phát hành kế hoạch xóa bỏ Obamacare, và thay thế bằng những quy định mới. S&P Global Ratings cho biết nếu kế hoạch được thông qua, số người ghi danh vào thị trường bảo hiểm y tế cá nhân sẽ giảm từ 2 triệu tới 4 triệu người.

Theo báo cáo này, sau năm 2020 tới năm 2024, cũng sẽ có sự suy giảm từ 4 triệu tới 6 triệu người trong hệ thống Medicaid toàn quốc. Nhưng S&P Global Ratings cho biết khả năng sinh lời giữa các công ty bảo hiểm có thể sẽ được tốt hơn. Công ty này nêu lên rằng kế hoạch thay thế có thể tạo ra mức rủi ro không đáng kể trong thị trường cá nhân.

Báo cáo cho biết dự luật thay thế có thể làm giảm khả năng chi trả của kế hoạch bảo hiểm cá nhân cho người trẻ tuổi hơn, và tăng khả năng chi trả của kế hoạch bảo hiểm cá nhân cho người lớn tuổi hơn. S&P Global Ratings cũng cho biết sẽ có sự khác biệt lớn giữa các tiểu bang về tỷ lệ người mua bảo hiểm với phúc lợi được kế hoạch bảo hiểm chi trả. (Mai Đức)