27/07/2017 | 2

10 thống đốc gởi thư lên quốc hội phản đối dự luật “xóa bỏ một phần” Obamacare

10 thống đốc gởi thư lên quốc hội phản đối dự luật “xóa bỏ một phần” Obamacare

Washington DC. (CBS) – Một nhóm 10 thống đốc, gồm cả thống đốc Cộng Hòa, kêu gọi Thượng Viện bác bỏ đề nghị “xóa bỏ một phần” Obamacare.

Trong lá thư gởi lãnh đạo Thượng Viện vào hôm qua 26/07, nhóm 10 thống đốc này viết  rằng Thượng Viện nên từ chối nỗ lực sửa đổi dự luật bảo hiểm sức khỏe thành “xóa bỏ một phần,” nhằm đạt được sự ủng hộ của thành viên Quốc Hội. Theo dự luật “xóa bỏ một phần,” đảng Cộng Hòa chỉ xóa bỏ 3 điều khoản chính, những phần còn lại vẫn giữ nguyên. Ba điều khoản bị xóa bỏ là: bắt buộc người Mỹ mua bảo hiểm; bắt buộc người tuyển dụng cung cấp bảo hiểm cho nhân viên; và thuế đối với các nhà sản xuất dụng cụ y tế.  Lá thư viết rằng với việc xóa bỏ 3 điều khoản trên, số khách hàng sẽ giảm hẳn, dẫn tới việc bảo phí sẽ tăng lên. Hậu quả là ngày càng ít người Mỹ mua chương trình bảo hiểm.

Các thống đốc Cộng Hòa ký tên vào lá thư gồm Brian Sandoval của Nevada, Charles Baker của Massachusetts, John Kasich của Ohio, Larry Hogan của Maryland, Phil Scott của Vermont. Các thống đốc Dân Chủ ký tên vào lá thư gồm John Hickenlooper của Colorado, John Bel Edwards của Louisiana, Steve Bullock của Montana, Terry McAuliffe của Virginia, Tom Wolf của Pennsylvania.

Lá thư kêu gọi thành viên Cộng Hòa Thượng Viện đừng quan tâm tới dự luật bảo hiểm sức khỏe được Hạ Viện thông qua trong tháng 5, vì dự luật này có quá nhiều thiếu sót. Đồng thời, lá thư thúc đẩy các cuộc đàm phán lưỡng đảng, cũng như nên làm việc trực tiếp với các thống đốc. Vì quan điểm của các thống đốc có thể là nhân tố chính cho cuộc bỏ phiếu của tuần này.

Ngoài ra, các công ty bảo hiểm y tế củng lên tiếng phản đối việc xóa bỏ một phần Obamacare, lý do là nếu người trẻ không bị bắt buộc mua bảo hiểm y tế, giá bảo phí sẽ tăng ít nhất là 20%, và số người bị mất bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 32 triệu người tính đến năm 2026. (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare