10 sinh viên Việt Nam giành được học bổng McDonald’s

10 sinh viên Việt Nam giành được học bổng McDonald’s

Tin từ CHICAGO, Illinois – Vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, McDonald’s USA thông báo lớp sinh viên đầu tiên của chương trình học bổng McDonald’s APIA Scholars. Qua chương trình này, công ty sẽ trao tặng 500,000 mỹ kim học bổng cho 55 sinh viên người Mỹ gốc Á Châu và  Hải Đảo Thái Bình Dương.

Được thành lập vào tháng 11 năm 2019 với sự cộng tác của tổ chức APIA Scholars, số tiền học bổng này là nỗ lực cụ thể của McDonald’s nhằm hỗ trợ nền giáo dục và tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo tương lai. Lớp sinh viên đầu tiên được nhận học bổng McDonald’s/APIA Scholars này được chọn vì thành tích học tập, khả năng lãnh đạo và các hoạt động cộng đồng.

Sau đây là danh sách 10 sinh viên gốc Việt trong số 55 sinh viên người Mỹ gốc Á giành được học bổng McDonald’s/APIA Scholarship 2020:

Tri Hồ(Chicago, IL) theo học tại Yale University

Jason Duy Nguyễn(San Diego, CA) theo học tại  University of California, Los Angeles

Stephanie Nguyễn(San Diego, CA) theo học tại  University of California San Diego

Cynthia Phạm(Crystal, MN) theo học tại  University of Minnesota-Twin Cities

Maliyah Phạm(Greeley, CO) theo học tại  Colorado State University-Fort Collins

Marcia Phan(Orlando, FL) theo học tại  University of Central Florida

Michelle Như Trần(Kailua, HI) theo học tại  University of Hawaii at Manoa

Emily Trương(Lakewood, CO) theo học tại  University of Southern California

Michelle Trương(Houston, TX) theo học tại  West Texas A&M University

Mai Nou Lor(North Saint Paul, MN) theo học tại  University of Wisconsin-River Falls