05/03/2014 | 1

1 triệu chó hoang chạy rong khắp Houston, Texas

1 triệu chó hoang chạy rong khắp Houston, Texas

Houston, Texas. (CBS)
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 1 triệu cho chó hoang đang chạy rong quanh thành phố Houston, tiểu bang Texas. Hiện nay vấn đề chó hoang đang là gánh nặng đối với Cơ quan Kiểm soát Động vật của thành phố, và cư dân địa phương bắt đầu quan tâm tới sự an toàn của gia đình họ. Nhiều chủ nhà buộc phải ra sống trên đường phố, đành thả lỗng cho con chó cưng đi hoang.
Hội đồng thành phố Houston cũng chia sẻ mối quan tâm này nhưng rõ ràng lực bất tòng tâm, vì không đủ nhân sự. Theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát Động vật thành phố, trung bình mỗi ngày nhận được 138 cuộc gọi, nhưng chỉ có thể đáp ứng 36 cuộc gọi, có nghĩa là không trả lời 102 cuộc gọi mỗi ngày. Đa số các cuộc gọi yêu cầu họ tới bắt chó hoang đi lạc trên đường.
Hội đồng Thành phố cũng nói không đủ tiền quỹ để cung cấp cho các dịch vụ công cộng. Ước tính mỗi năm cần có thêm 3.4 triệu Mỹ kim cho chương trình thu gom, nuôi dưỡng và diệt trừ chó hoang, cũng như cho phép Cơ quan Kiểm soát Động vật khả năng đáp ứng gấp đôi các cuộc gọi.
Ủy viên Hội đồng Ed Gonzalez nói sẽ nỗ lực nhiều hơn vì sự an toàn công cộng, chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân. Tuy nhiên cần có thời gian dài để họ tìm kiếm một biện pháp tốt hơn.
 – M. Đức