15/12/2015 | 0

1 thị trấn Cali là thiên đàng công chức

1 thị trấn Cali là thiên đàng công chức

Corte Madera, California. (CBS) — Một thị trấn ở vùng Vịnh San Francisco có thể nhỏ về dân số, nhưng các công chức của thị trấn có thu nhập thuộc loại lớn nhất tiểu bang.

Mức lương trung bình của một công chức tại Corte Madera, nơi có chưa tới 9,500 dân, là 180,000 Mỹ kim một năm, một con số khiến cho nhiều cư dân phải giật mình. Thị trưởng Corte Madera là ông Sloan Bailey tỏ ra ngượng ngùng, khi tổ chức California Minh Bạch đưa ra bản báo cáo cho thấy mức lương công chức tại thị trấn này thật sự là cao nhất trên toàn tiểu bang California. Quản trị viên thành phố, ông David Bracken, có thu nhập 265,000 Mỹ kim một năm. Nhưng ông Bracken giải thích rằng, sở dĩ ông có mức lương cao như thế, là do ông kiêm nhiệm thêm hai chức vụ giám đốc dự án công cộng và kỹ sư thị trấn.

Theo Thị trưởng Bailey cho biết, 3 trong số 4 người có thu nhập cao nhất thị trấn là những viên chức cứu hỏa, và họ đều có thu nhập trên 300,000 Mỹ kim một năm. Một phần thu nhập của các giới chức cứu hỏa này là thù lao giờ phụ trội, lên tới 66,000 Mỹ kim một năm. Ðược biết họ đã phải đi dập những đám cháy lớn ở bên ngoài quận hạt trong mùa hè vừa qua. Những người chỉ trích cho rằng với những mức lương cả trăm ngàn Mỹ kim một năm như vậy, thị trấn Corte Madera đang xa rời thực tế.

Theo họ, mức lương 200,000 Mỹ kim một năm trở lên dành cho những viên chức cấp trung không phản ảnh tình trạng hiện thời của nền kinh tế. (Huy Lam)