14/12/2020 | 20

1.1 triệu dân ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bỏ xứ ra đi trong 10 năm qua

1.1 triệu dân ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bỏ xứ ra đi trong 10 năm qua

Xâm nhập mặn- Nguồn hình Giao thông

Tin Vietnam.- Báo Dân việt ngày 13 tháng 12 năm 2020 loan tin, báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 của một nhóm chuyên gia, tổ chức cho biết, trong 10 năm qua, tại đồng bằng sông Cửu Long đã có 1.1 triệu người bỏ xứ ra đi. Đây là con số lớn hơn số dân của một số dân của một số tỉnh trong vùng, và tương đương với số tăng dân số tự nhiên của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Và với số lượng người dân di cư cao như trên, thì đồng bằng sông Cửu Long là vùng duy nhất có không có tỷ lệ tăng dân số trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2019. Theo báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết người dân nơi đây di cư về Sài Gòn, và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng, khi đại dịch xảy ra, thì làn sóng người dân hồi hương từ Sài Gòn, Đông Nam Bộ, và cả đi xuất cảng lao động ở ngoại quốc trở về khu vực sẽ là gánh nặng kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Ngoài việc di cư, báo cáo kinh tế thường niên cũng cho thấy rằng, vai trò kinh tế của khu vực này đang giảm dần so với các khu vực khác trong cả nước, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội giảm mạnh.

Trong bối cảnh này, thì tình trạng dịch, hạn hán kéo dài, xâm lấn mặn ngày càng xảy ra nghiêm trọng khiến môi trường kinh tế, xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trở nên báo động.

An Nhiên