09/10/15 – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Bản chất thực sự của “quy hoạch báo chí” là gì?

Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM kỳ này sẽ trò chuyện cùng nhà báo Trương Duy Nhất từ Việt Nam. Vấn đề “quy hoạch báo chí” trong nước đang được nhiều người nhắc đến. Thực chất của cụm từ có nghĩa là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Trương Duy Nhất trong chương trình sau đây.