09/06/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Đảng có mất khi CSVN ôm chân Mỹ?

Đó là câu hỏi có lẽ đảng CSVN đang đau đầu và tìm câu trả lời. Theo Trung Cộng thì chắc chắn không những mất cả nước mà còn mất luôn cả Đảng! Ôm chân Mỹ bây giờ thì bài học 1979 hãy còn đó, và làm sao giải thích cho Tập Cận Bình lời phát biểu đáng ghi trong sử xanh của Phùng Quang Thanh: “Đời đời nhớ ơn nhân dân Trung Quốc đã nhường cơm xẻ áo….” (qua các cuộc chiến tranh phục vụ cho quyền lợi của quốc tế cộng sản)? Lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là lịch sử xoay trục, hết ôm chân thế lực này đến ôm chân thế lực khác. Lần này chuẩn bị ôm chân Mỹ?