08/09/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Giáo dục dưới chế độ Cộng Sản

Dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, phương cách để sản xuất chất xám không được coi trọng hay nói cách khác nó chỉ là phương tiện sản xuất những con người chỉ biết vâng dạ và trung thành với Đảng! Chỉ cần nhìn vào việc không biết bao nhiêu phụ huynh bị bắt buộc phải đóng thêm phí cho mỗi đầu năm học thì có thể hiểu ngân sách sử dụng cho giáo dục của CSVN là bao nhiêu. Tất cả những tuyên bố rằng Việt Nam sẽ bắt kịp các nước láng giềng chỉ là xáo rỗng và là tỷ lệ thuận với ngân sách, chất lượng của giáo dục hiện nay.