07/07/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Ông Trọng đi Mỹ để cứu đảng

Tự bản chất cộng sản đầy những mâu thuẫn nội tại. Tổ sư Karl Marx phán rằng hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc (chính trị). Hạ tầng vô sản thì đẻ ra chính quyền vô sản. Hạ tầng tư bản đẻ ra chính quyền tư bản. Nay cộng sản Tàu lẫn CSVN lấy kinh tế tư bản làm hạ tầng, nên mâu thuẫn nội tại này sớm muộn cũng làm cái thân cây vô sản mục rữa theo thời gian. Chính vì thế mà ông Nguyễn Phú Trọng phải đi Mỹ để cứu đảng! Phe cánh Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng thân Tàu và bảo thủ. Chuyến đi Mỹ của ông Trong chỉ nhắm vào việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ và đánh nhau giữa các phe nhóm.