06/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Sài Gòn ấm áp tình người

Sài Gòn có rất nhiều nhóm thiện nguyện. Các nhóm được hình thành từ sinh hoạt chung ở gia đình Phật tử, ở các cộng đoàn thánh thể, ở nhóm bạn hữu thâm giao, từ trường đại học và cả từ những rủ rê tham gia góp sức với cộng đồng. Việc chung tay của những người trẻ Sài Gòn cho thấy tình nghĩa giữa thời khốn khó trở thành bản sắc của Sài Gòn, nhờ được vun bồi qua nhiều thế hệ, nhờ được tiếp nối, sẻ chia và làm tỏa sáng bởi bao người, bao nhà. Có đi về thật khuya mới có thể thấy và cảm nhận về những con người không nhà bên góc phố Sài Gòn.