06/11/15 – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: 12 năm kiện tụng nhưng vẫn hoàn tay trắng

Đó là câu chuyện của dân oan Trương Thị Quang – tỉnh Tiền Giang – đi khiếu kiện ròng rã 12 năm, nhưng kết quả vẫn là tay trắng. Lên đến trung ương Hà Nội thì trung ương bảo về địa phương giải quyết. Về đến địa phương thì địa phương phớt lờ….Cuối cùng người dân như là một trái banh được đá qua đá lại nhưng banh không bao giờ vào khung thành. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đó qua chương trình NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM sau đây.