05/05/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Màu xanh tư bản là khát vọng của vô sản

Mới đây CSVN đang cho soạn lại luật đầu tư qua đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu công ty công chúng (public) 100% thay vì 30% ở ngân hàng và 49% ở các công ty như trước đây. Điều này cho thấy rõ CSVN đã hoàn toàn thất bại trong việc điều hành kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân. Đói ngoại tệ và tìm cách cứu nguy kinh tế, CSVN phải cho người nước ngoài mua bất động sản tại VN và bây giờ cho sở hữu công ty công chúng 100%. Hệ quả của chính sách này là gì? Ai sẽ là kẻ nhân cơ hội này mua thật nhiều công ty tại VN, rồi qua đó sản xuất và xuất cảng hàng hoá vào Hoa Kỳ qua TPP nếu không nói là anh Trung Cộng sẽ có phần trong đó? Sau bao nhiêu năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thiên đường vô sản ngày càng đói và càng khát màu xanh đô la của tư bản!