05/02/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Mùa khai quang điểm nhãn lân – sư – rồng tại Sài Gòn

Những hình ảnh này được SBTN ghi nhận vào tối 27 tết Bính Thân tại khu Đại Thế Giới của Chợ Lớn cho lễ khai quang điểm nhãn của 19 đoàn lân sư rồng Sài Gòn. Đây là tập tục truyền thống và mang tính tâm linh của các đoàn lân sư rồng. Chục năm trước, các đoàn lân sư rồng làm lễ khai quang điểm nhãn riêng tại trụ sở đoàn lân của mình. Kinh tế Việt Nam ngày càng lụn bại, nên các đoàn lân phải rũ nhau cùng làm chung lễ khai quang điểm nhãn.