04/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Còn đó nỗi đau thời hậu chiến

40 năm, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, có thể là một cái chớp mắt đối với nhiều người nhưng riêng với những cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì đây là thời gian quá dài trong tuyệt vọng, khi họ phải sống kiếp lưu đày trên chính quê hương mình trong thân phận của một phế nhân. Nay với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, hội đoàn như Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, trong thâm tâm mỗi người Việt chúng ta ít nhiều mong muốn năm mới đến với các gia đình thương phế binh này được đầy đủ hơn, ấm cúng hơn…