03/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Sài Gòn vẫn còn cái gọi là tình người

Không chỉ chữa trị cho các người bệnh, một số bệnh viện tại Sài Gòn đã xây dựng các bếp ăn từ thiện, phát bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Với ý nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hoạt động này ngày càng thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Với những bệnh nhân và người nhà của nhiều bệnh nhân, cơm từ thiện là nguồn sinh lực cho họ trong những ngày chống chọi với bệnh tật, với cảnh sống chật vật ở bệnh viện. Nhiều người bệnh nói rằng nếu không có cơm từ thiện thì chắc họ chỉ có nước trốn viện về vì tiền thuốc và tiền cơm không kham nổi…