03/03/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Vụ kiện giữa nhật báo Người Việt và tuần báo Sài Gòn Nhỏ

Một sự kiện đáng chú ý tại quận Cam, California là việc toà án quận Cam ra án lệnh buộc tờ tuần báo Sài Gòn Nhỏ bồi thường cho tờ nhật báo Nguời Việt hơn $4 triệu Mỹ Kim. Mời các bạn xem buổi trò chuyện của Ls Đổ Phủ và Tường Thắng cùng ký giả Đinh Quang Anh Thái của báo Người Việt về sự việc này.