03/02/016 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Tảo mộ nghĩa trang quân đội VNCH những ngày giáp Tết

Hàng năm, cứ vào khoảng ngày 24, 25 tháng Chạp là nhiều gia đình người Việt Nam lại đi tảo mộ. Trong ngày này những ngôi mộ ở nghĩa trang quân đội Biên Hoà lại đìu hiu, vắng người thăm nom, chăm sóc vì người thân đa phần đã đi nước ngoài hoặc không còn nữa. Sáng ngày 2/2/2015, nhằm 24 tháng Chạp Âm lịch, có một vài người thương phế binh VNCH tự tổ chức cùng nhau đến cúng viếng tại nghĩa trang quân đội Biên Hoà, nay là nghĩa trang Nhân dân Bình An. Lập ra từ năm 1965, Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa có quy hoạch chứa 30.000 mộ phần. Đến năm 1975, có khoảng 16.000 tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa an nghỉ nơi này.