02/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Cầu Đúc – một công trình cổ sắp bị phá hủy

Ai cũng biết với kỹ thuật, phương tiện hiện nay đủ sức thiết kế xây dựng cây cầu mới to hơn, đẹp hơn cây cầu Đúc hiện giờ nhiều lần. Nhưng có điều chắc chắn là tất cả các kiến trúc sư trên đời này, không cá nhân nào có thể thiết kế và xây dựng được lịch sử, không ai có thể xây dựng được ký ức của hàng vạn, hàng triệu lượt người đã in bóng trong cây cầu ấy. Giữ lại cây cầu là giữ ký ức, lịch sử cho con cháu đời sau… Xin hãy giữ lại cho quê hương những dấu tích lịch sử, những vốn quý không gì so sánh được.