02/10/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Bảo tồn lịch sử tị nạn Cộng Sản

Trong gần 5000 năm lịch sử Việt, chưa có một cuộc tị nạn nào như cuộc tị nạn cộng sản. Lịch sử Việt ghi rõ hai cuộc tị nạn cộng sản vĩ đại: năm 1954 khi có hơn 1 triệu người miền Bắc chối bỏ chủ nghĩa cộng sản để tị nạn ở miền Nam. Năm 1975, số ngưòi Việt Nam tị nạn cộng sản tại các nước tự do lên đến 3 triệu người! Bảo tồn và gìn giữ lịch sử tị nạn cộng sản là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta để con cháu chúng ta hiểu rõ lý do tại sao chúng ta và loài người chối bỏ một thứ chủ nghĩa mà tự bản chất của nó là tiêu diệt nhân tính của con người và mang con người xuống ngang hàng với một con vật!