02/03/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Thiên đường vô sản là bãi rác tư bản

Đứng trước tình trang ô nhiễm nặng nề do các nhà máy sản xuất gây ra, Trung Cộng quyết tâm làm sạch môi trường sống của họ bằng cách đẩy những nhà máy này qua thiên đường vô sản Việt Nam. Tư bản từ từ rút ra khỏi Trung Cộng vì giá công nhân tại đây ngày càng tăng cao và lợi nhuận của họ ngày càng thấp. Họ chuyển các nhà máy của họ vào thiên đường vô sản Việt Nam vì ở đây nhờ có đảng mà giá lao động của công nhân Việt Nam rẻ mạt! Sao bao năm hô nào công nhân thế giới đoàn kết lại tiêu diệt tư bản thì bây giờ thiên đường của công nhân vô sản đang trở thành bãi rác của tư bản và tư bản vẫn tiếp tục làm giàu trên sức lao động giá rẻ của công nhân ở các xứ thiên đường này. Mời quý vị cùng xem chương tình Bình Luận Tin Tức tuần này.