02/01/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Tự do tôn giáo kiểu Cộng Sản

Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm lâu nay vốn là cái gai trong mắt nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, khi nơi đây thường xuyên làm công tác hỗ trợ cho đời sống anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị em thuyền nhân vượt biên bị bắt trả về Việt Nam. Chùa còn là nơi trú ngụ của người dân oan ở miền Nam kéo về Sài Gòn để kêu oan. Nhà cầm quyền đã cất một ngôi nhà thuộc vùng hẻo lánh giáp tỉnh Đồng Nai để cưỡng chế Chùa Liên Trì về đây. Hòa thượng Thích Không Tánh, chủ trì chùa, giờ đây phải chuẩn bị gia nhập đội ngũ ngày càng đông có tên gọi là “Dân Oan”…