01/27/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Phải huỷ bỏ kinh tế quốc doanh

Không những chỉ gánh giá xăng cao ngất ngưỡng so với các quốc gia khác, mà người Việt Nam nay phải còng lưng gánh thêm giá điện cao nhất khu vực nếu tính theo tỷ lệ bình quân lợi tức của mỗi đầu người. Khi nào tình trạng bóc lột này sẽ chấm dứt? Chỉ có thể xảy ra khi kinh tế VN được hoàn toàn “giải phóng” cái gọi là nền kinh tế “quốc doanh”. Ngày nào còn “quốc doanh”, ngày đó sức lao động và lưng của người Việt Nam tiếp tục uốn cong không khác cái đòn gánh.