01/20/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Nghiệp đoàn lao động độc lập

Công nhân VN từ trí thức đến lao động chân tay đang bị đảng bóc lột tận xương tuỷ. Giá lương của công nhân VN thấp nhất khu vực Á Châu, và để cải thiện giá lương, công nhân VN phải thành lập nghiệp đoàn lao động độc lập! Xin mời các bạn theo dõi những bình luận về vấn đề này trong chương trình BÌNH LUẬN TIN TỨC tuần này.