‎”Năm Mùi Nói Chuyện Dê‬” với Hoàng Tuấn

Chương trình THE VICTORIA TỐ UYÊN SHOW kỳ này có dịp trò chuyện cùng MC Hoàng Tuấn của chương trình Đọc Báo Vẹm. Anh Hoàng Tuấn sẽ chia sẻ với quý vị khán giả một vài mẫu chuyện vui về “Dê” nhân dịp năm Ất Mùi. Mời quý vị cùng theo dõi.