Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Vovinam Việt Võ Đạo San Jose phát quà Giáng Sinh

Vovinam Việt Võ Đạo San Jose phát quà Giáng Sinh

Thứ Tư 21/12/16, đã diễn một buổi phát quà Giáng Sinh do Vovinam Việt Võ Đạo San Jose tổ chức. Mời quý vi theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.

(38)