Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tiễn biệt Ricky Best – Người anh hùng can thiệp sự kỳ thị tại Portland

Tiễn biệt Ricky Best – Người anh hùng can thiệp sự kỳ thị tại Portland

Vào lúc 10giờ sáng Thứ Hai ngày 5 tháng 6 năm 2017, nơi khu vực Thánh Đường Christ The King tại Milwaukie đã diễn thánh lễ an táng Ricky Best dưới sự chủ tế của Đức Ông Rick Paperini và sự hiện diện Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample – Địa phận Portland.

(188)