Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nữ diễn viên Sanaa Lathan cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’

Phỏng vấn nữ diễn viên Sanaa Lathan cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’