Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nữ diễn viên Salma Hayek cho bộ phim ‘The Prophet’

Phỏng vấn nữ diễn viên Salma Hayek cho bộ phim ‘The Prophet’