Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nữ diễn viên Michelle Yeoh cho phim ‘CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON 2’

Phỏng vấn nữ diễn viên Michelle Yeoh cho phim ‘CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON 2’