Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn diễn viên Michael Ealy cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’

Phỏng vấn diễn viên Michael Ealy cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’