Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn Joshua Oppenheimer của phim tài liệu ‘The Look of Silence’

Phỏng vấn đạo diễn Joshua Oppenheimer của phim tài liệu ‘The Look of Silence’