Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn đạo diễn, Davis Guttenheim, của phim ‘HE NAMED ME MALALA’

Phỏng vấn đạo diễn, Davis Guttenheim, của phim ‘HE NAMED ME MALALA’